Η PlanetPrint είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρία που προέκυψε από την ανάγκη της αγοράς για ολοκληρωμένη διαφημιστική προβολή, που ξεκινάει από την σύλληψη της ιδέας και την εφαρμογή της, τη σχεδίαση της μακέτας είτε πρόκειται για εταιρική ταυτότητα η διαφημιστικά έντυπα. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το επόμενο βήμα είναι η εκτύπωση με τα δικά μας ψηφιακά μέσα για μικρό αριθμό εκτυπώσεων, και με offset για υψηλό τιράζ έντυπων. Τέλος η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό υπεύθυνο για τη διανομή των φυλλαδίων με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το έργο και να έχει άμεση ανταπόκριση.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail